Συμβουλευτική Επιτροπή

Mission

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθήσει το εγχείρημα να επιτύχει.

Το όραμα για μια πιο καθαρή και πράσινη Άνδρο ανήκει σε όλη την κοινωνία της Άνδρου και όλα της τα μέρη πρέπει να συνεργαστούν για να σημειωθεί πρόοδος στο ζήτημα των απορριμμάτων.

Ξεκινώντας με πρακτικές ενέργειες προκειμένου να επιτύχουμε τον παραπάνω στόχο, σχηματίζουμε σιγά σιγά τη Συμβουλευτική Επιτροπή για το νέο εγχείρημα, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Δημοτικής αρχής, εκπρόσωποι όλων των δημοτικών παρατάξεων της Άνδρου, καθώς και πάροχοι υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων που δραστηριοποιούνται στην Άνδρο, χορηγοί και ειδικοί.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθήσει το εγχείρημα να επιτύχει, παρέχοντας συμβουλές και καθοδήγηση αλλά και εξασφαλίζοντας ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη δρουν μαζί με ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο.

One Team

strength in diversity

Forward looking

building towards a better future

all of andros

engage the whole community

Advisory Board Members

Δημήτρης Λοτσάρης

Δημήτρης Πέτσας

Σπύρος Πολέμης

ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΑΓΚΟΥ

Πέτρος Στρατής

Ιωάννα Σαραβάνου

Γιώργος Παπαδάκης

Γεώργιος Μπάλλας

Άννυ Μητροπούλου

Project team

Ulli Stahlmann

Richard Gillespie

Jola Gillespie

Όλγα Καραγιάννη