ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του εγχειρήματος “Καθαρή Πράσινη Άνδρος”

Ο σκοπός

Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθήσει το εγχείρημα να επιτύχει.

Το όραμα για μια Άνδρο πιο πράσινη και καθαρή αφορά ι όλο το φάσμα της Ανδριωτικης κοινωνίας. Όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να έρθουν κοντά ώστε υπάρξει πρόοδος.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως αυτό το έργο, αν και ανεξάρτητο, συνεργάζεταιμε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις αρμόδιες υπηρεσίες απορριμμάτων και χρειάζεται την ενεργή στήριξη όλων των τοπικών φορέων και πολιτών του νησιού.

Προκειμένου να βοηθήσουμε την πορεία του εγχειρήματος και να διασφαλίσουμε την ευρεία του διάδοση συστήσαμε μια Συμβουλευτική Επιτροπή με εκπροσώπους της Δημοτικής αρχής, όλων των δημοτικών παρατάξεων, των παρόχων υπηρεσιών καθαριότητας και τους βασικούς χορηγούς μας.

Ο βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι να βοηθήσει στην επιτυχία του εγχειρήματος παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη, διασφαλίζοντας πως θα ενεργούμε από κοινού η με τρόπο εναρμονισμένο συνεπή με τις εξελίξεις και αποτελεσματικό.

Σύμφωνο συνεργασίας

Όλα τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεσμεύονται να συνεργαστούν ως μια ομάδα για το καλό του νησιού. Η δέσμευση τους αυτή επικυρώθηκε με την υπογραφή ενός Συμφώνου Συνεργασίας το περιεχόμενο του οποίου αντανακλά την πρόθεση τους να δουλεύουν συνεργατικά για το εγχείρημα. Μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του Συμφώνου Συνεργασίας στο σύνδεσμο εδώ.

Το όραμα

Μια ομάδα

Δύναμη στη διαφορετικότητα

Κοιτάζοντας μπροστά

Συνεργασία για ένα καλύτερο μέλλον

Για όλη την Άνδρο

Εμπνέοντας όλη την κοινωνία

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής

Δημήτρης Λοτσάρης

Δήμαρχος Άνδρου

Δημήτρης Πέτσας

Πάροχος υπηρεσιών ανακύκλωσης

Ιωάννα Σαραβάνου

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Μαζί για την Άνδρο”

ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΑΓΚΟΥ

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Άνδρος-Νέοι Ορίζοντες”

Πέτρος Στρατής

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Η Άνδρος της Ζωής μας”

Δήμαρχος Άνδρου

Πάροχος υπηρεσιών ανακύκλωσης

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Μαζί
για την Άνδρο”

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Άνδρος-Νέοι Ορίζοντες”

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Η Άνδρος της Ζωής μας”

Γιώργος Παπαδάκης

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Άνδρος η πρώτη μας σκέψη”

Γεώργιος Μπάλλας

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Νέο Ξεκίνημα”

Άννυ Μητροπούλου

Διευθύντρια Ελλάδας του Cyclades Preservation Fund

Σπύρος Πολέμης

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Άνδρος η πρώτη μας σκέψη”

Εκπρόσωπος της δημοτικής παράταξης “Νέο Ξεκίνημα”

Διευθύντρια Ελλάδας του Cyclades Preservation Fund

Ομάδα διαχείρισης εγχειρήματος

Ulli Stahlmann

Richard Gillespie

Jola Gillespie

Όλγα Καραγιάννη