ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥ

Andros Research Center

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΔΡΟΥ

Andros Research Center

Συνεισφέροντας σε ένα βιώσιμο μέλλον για την Άνδρο

Η οργάνωσή μας απαρτίζεται από ένα “πολύχρωμο” ανθρώπινο μωσαϊκό. Περίπου 50 άνθρωποι, συνδεόμενοι από αγάπη για την πλούσια φύση, βιοποικιλότητα και πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου, από το 2009 έως σήμερα, ενώνουμε τα χέρια και προσφέρουμε εθελοντική εργασία με ένα στόχο και μοναδικό: μία Άνδρο βιώσιμη!

ANDROS
ROUTES

Από το 2009 έως σήμερα έχουμε αναβιώσει ένα δίκτυο 240km παλαιών πεζοπορικών διαδρομών της Άνδρου, καθιστώντας την το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που διαθέτει συνεχόμενη πεζοπορική διαδρομή μεγάλης απόστασης με την έγκριτη Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ποιότητας  Leading Quality Trail από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων- European Ramblers Association.
                                           Δείτε περισσότερα εδώ .

Προφορική Ιστορία Άνδρου

Τα πρώτα μας βήματα στην Ανδριώτικη προφορική ιστορία τα κάνουμε το 2009, συμμετέχοντας στην καταγραφή μαρτυριών κατοίκων των οικισμών Αποικίων και Στενιών. Το 2021 διοργανώνουμε ανοικτό σεμινάριο καταγραφής προφορικής ιστορίας, προς σε κάθε ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενδυνάμωση στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας από κάθε ενδιαφερόμενο. Στο τέλος του σεμιναρίου μετέχουμε στην ίδρυση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Άνδρου. 

Δράσεις εκπαίδευσης & ενδυνάμωσης

Τακτικές εκπαιδεύσεις εθελοντών φροντιστών πεζοπορικών διαδρομών (Route Angels). Σεμινάρια εκπαίδευσης στα πεδία της προφορικής ιστορίας, της Ευρωπαϊκής πιστοποίησης πεζοπορικών διαδρομών, και στην ερμηνεία της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς. Δείτε περισσότερα εδώ

Τακτικές πεζοπορίες φροντίδας

Τακτικές ανοικτές δράσεις συντήρησης πεζοπορικών διαδρομών κατά τη διάρκεια πεζοπορικών εξορμήσεων, σε συνδυασμό με πολιτιστικές και φυσιολατρικές δραστηριότητες & εμπειρίες. Τακτικές δράσεις κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο, τον χειμώνα, την άνοιξη και το φθινόπωρο

Screenshot 1
Local Produce

Μυρίζω και γεύομαι Άνδρο!

Ψηφιακός χάρτης παραγωγών και πωλητών προϊόντων Άνδρου.

Δράσεις για την φυσική & πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου

Νερό, πηγές & παραδοσιακή διαχείριση

Δείτε περισσότερα εδώ >                               


Μια δράση για τον πολυτιμότερο πόρο της Άνδρου, το νερό. Σχεδιάζεται το 2023 και περιλαμβάνει τη μελέτη της παραδοσιακής διαχείρισης νερού στον κεντρικό ορεινό όγκο της Άνδρου και καταγραφή όλων των πηγών στους οικισμούς περιμετρικά της περιοχής μελέτης. Η δράση βρίσκει υποστήριξη από την πρωτοβουλία Cycladic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και ολοκληρώνεται στα τέλη Απριλίου 2024. 

Ανακαλύπτοντας την κληρονομιά της Άνδρου γύρω από τα μονοπάτια

Δράση λεπτομερούς ψηφιακής καταγραφής του σηματοδοτημένου πεζοπορικού δικτύου 240km και των σημείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κατά μήκος του. Καταγραφή ζημιών σε ξηρολιθιές και διαθέσιμων υποδομών. Βιβλιογραφική έρευνα τεκμηρίωσης επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος, δημιουργία χαρτών λεπτομέρειας για κάθε διαδρομή και προωθητικού υλικού. Η δράση υποβάλλεται και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου ΑΙγαίου για φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ολοκληρώνεται τέλη του 2023.
                                           Δείτε περισσότερα εδώ >>

Δράση για την αγροδιατροφική παράδοση και μνήμη σε 3 περιοχές της Άνδρου

Συστάδα δράσεων ανάδειξης και συντήρησης εμβληματικών λιθόστρωτων τμημάτων πεζοπορικών διαδρομών σε 3 περιοχές της Άνδρου, σε συνδυασμό με τη μελέτη και στήριξη της Ανδριώτικης αγροδιατροφικής παράδοσης. Η δράση υποβάλλεται από τον φορέα μας ως πρόταση το 2021 στο Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και λαμβάνουν στήριξη και αιγίδα. 

Δράση για την τοπική κληρονομιά σε 3 οικισμούς της Άνδρου


Συστάδα δράσεων συμμετοχικής καταγραφής της τοπικής κληρονομιάς σε 3 περιοχές της Άνδρου, με τη συνεργασία Πολιτιστικών Συλλόγων και επιστημόνων Η δράση υποβάλλεται από τον φορέα μας ως πρόταση το 2020 στο Τμήμα Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και λαμβάνουν στήριξη και αιγίδα. 

 

ANDROS ROUTES

Από το 2009 έως σήμερα έχουμε αναβιώσει ένα δίκτυο 180km παλαιών πεζοπορικών διαδρομών της Άνδρου, καθιστώντας την το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που διαθέτει συνεχόμενη πεζοπορική διαδρομή μεγάλης απόστασης με την έγκριτη Ευρωπαϊκή πιστοποίηση ποιότητας  Leading Quality Trail από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων- European Ramblers Association.

                    Δείτε περισσότερα εδώ >

Προφορική Ιστορία Άνδρου

Τα πρώτα μας βήματα στην Ανδριώτικη προφορική ιστορία τα κάνουμε το 2009, συμμετέχοντας στην καταγραφή μαρτυριών κατοίκων των οικισμών Αποικίων και Στενιών. Το 2021 διοργανώνουμε ανοικτό σεμινάριο καταγραφής προφορικής ιστορίας, προς σε κάθε ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενδυνάμωση στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας από κάθε ενδιαφερόμενο. Στο τέλος του σεμιναρίου μετέχουμε στην ίδρυση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Άνδρου. 

Δράσεις για την φυσική & πολιτιστική κληρονομιά της Άνδρου

Νερό, πηγές & παραδοσιακή διαχείριση

Τα πρώτα μας βήματα στην Ανδριώτικη προφορική ιστορία τα κάνουμε το 2009, συμμετέχοντας στην καταγραφή μαρτυριών κατοίκων των οικισμών Αποικίων και Στενιών. Το 2021 διοργανώνουμε ανοικτό σεμινάριο καταγραφής προφορικής ιστορίας, προς σε κάθε ενδιαφερόμενο, με στόχο την ενδυνάμωση στην καταγραφή της τοπικής ιστορίας από κάθε ενδιαφερόμενο. Στο τέλος του σεμιναρίου μετέχουμε στην ίδρυση της Ομάδας Προφορικής Ιστορίας Άνδρου. 

Ανακαλύπτοντας την κληρονομιά της Άνδρου γύρω από τα μονοπάτια

Δράση λεπτομερούς ψηφιακής καταγραφής του σηματοδοτημένου πεζοπορικού δικτύου 240km και των σημείων φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κατά μήκος του. Καταγραφή ζημιών σε ξηρολιθιές και διαθέσιμων υποδομών. Βιβλιογραφική έρευνα τεκμηρίωσης επιλεγμένων σημείων ενδιαφέροντος, δημιουργία χαρτών λεπτομέρειας για κάθε διαδρομή και προωθητικού υλικού. Η δράση υποβάλλεται και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Νοτίου ΑΙγαίου για φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ολοκληρώνεται τέλη του 2023.
                    Δείτε περισσότερα εδώ >>

0 km

of regularly maintained hiking paths

0

active volunteers

0

maintenance walks since 2017

0

maintenance walk participants since 2017

0

pairs of feet on the trails at 2 walking festivals

0

oral histories recorded

Οι Σκοποί μας

Προστασία

Η προστασία της μοναδικής και απειλούμενης φύσης της Άνδρου & του Ανδριακού τοπίου

Έρευνα Καταγραφή Αναβίωση

Η έρευνα, καταγραφή & αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Άνδρου 

Υποστήριξη

Η υποστήριξη & ενθάρρυνση βιώσιμου τουρισμού στην Άνδρο

Αν ενδιαφέρεστε να μας βοηθήσετε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας ή απλά θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις μας, κάντε κλικ παρακάτω για να επικοινωνήσουμε

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε νέα μας!!

Banner Espa GrEspa Banner Gr Pdf Banner Espa EnEspa Banner En Pdf